Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Εντάσσεται στο ΕΣΠΑ ο δρόμος Λάμπαινα - Αρχαία Μεσσήνη...

Από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: http://www.eleftheriaonline.gr/oikonomia/ypodomes/item/26996-espa Ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη στο ΕΣΠΑ και την υλοποίηση του έργου βελτίωσης του δρόμου Λάμπαινα - Αρχαία Μεσσήνη. Εργου σημαντικού που βελτιώνει την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Εργου σημαντικού που βελτιώνει την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Ο γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μανώλης Αγγελάκας ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για το συγκεκριμένο δρόμο και το τμήμα Αρσινόη - Αρχαίο Στάδιο. Σύμφωνα με την απόφαση, στα έργα περιλαμβάνονται και νέοι οδικοί άξονες που παρακάμπτουν τους οικισμούς της Αρσινόης και του Μαυροματίου, καθώς στις περιπτώσεις αυτές ο άξονας της οδού που διέρχεται μέσα από τους οικισμούς μονοδρομείται. Για τη διέλευση του μνημείου της Αρκαδικής Πύλης προτείνεται η διάνοιξη σήραγγας, μήκους 170 μέτρων. Το μήκος του δρόμου είναι 10.147,51 μέτρα, της παράκαμψης της Αρσινόης 860,42 μέτρα και του Μαυροματίου 1.027,55 μέτρα. Το τμήμα προς Αρχαίο Στάδιο έχει μήκος 799,98 μέτρα. Στην περιοχή της Αρσινόης προβλέπεται η κατασκευή "κατ εντ κάβερ" με μήκος 85 μέτρα. Το συνολικό πλάτος του δρόμου θα είναι 11 μέτρα, με πλάτος οδοστρώματος 8 μέτρα. Στους κλάδους μονοδρόμησης σε Αρσινόη και Μαυρομάτι το συνολικό πλάτος θα είναι 9,50 μέτρα, με πλάτος οδοστρώματος 6 μέτρα, με μια λωρίδα κυκλοφορίας 3,75 μέτρα, ενώ το υπόλοιπο πλάτος θα παραμένει για την στάθμευση των οχημάτων, ενώ θα υπάρχουν κι εκατέρωθεν πεζοδρόμια πλάτους 1,50 μέτρου. Ο κλάδος προς το Αρχαίο Στάδιο θα έχει μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και συνολικό πλάτος 8,50 μέτρα. Προβλέπεται η κατασκευή 9 ισόπεδων κόμβων, ο πρώτος στην αρχή της οδού στη Λάμπαινα (περίπου 300 μέτρα νοτιότερα -προς Μεσσήνη από την υφιστάμενη διασταύρωση). Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την απόφαση: «Σε περίπτωση, που κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών τομών ή των εκσκαφικών εργασιών εντοπισθούν αρχαία, αυτές θα διακοπούν για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω πορεία του έργoυ μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Για την έγκριση ή μη της κατασκευής υπόγειας σήραγγας νοτιοδυτικά της Αρκαδικής Πύλης θα υποβληθεί στις συναρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού ειδική μελέτη, που θα περιλαμβάνει ενδελεχή τοπογράφηση της περιοχής και οριστική μελέτη προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία του μνημείου, η οποία θα εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά νόμον γνωμοδότηση. Στην ανωτέρω μελέτη για την υπόγεια σήραγγα θα πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις για τη σήμανση και την ανάδειξη του μνημείου της Αρκαδικής Πύλης, καθώς και για την αποκατάσταση του χώρου και του τοπίου, στο τμήμα που σήμερα χρησιμοποιείται ως δρόμος, ο οποίος διέρχεται διά του μνημείου. Ο υφιστάμενος δρόμος στη συγκεκριμένη θέση παύει επομένως να λειτουργεί αμέσως και αποκαθίσταται η ενότητα της Πύλης. Η χάραξη του τμήματος της νέας οδού που θα διέρχεται μπροστά από την Αρκαδική Πύλη θα γίνει σε απόσταση τουλάχιστον διπλάσια από το μνημείο σε σχέση με την απόσταση που προβλέπει η κατατεθείσα μελέτη».Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/oikonomia/ypodomes/item/26996-espa